Ålands Ömsesidiga

 

Pohjola

 

Alandia Bolagen

 

Nordea

 

 

Samarbete

O3Rent samarbetar med försäkringsbolagen Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, Pohjola, Alandia Bolagen och Nordea.
 
Om ett hus behöver luktsaneras efter exempelvis en brand eller en fuktskada tar bolagen direkt kontakt med oss. Vi ser sedan till att lämpligt aggregat tas i bruk i den aktuella byggnaden och ansvarar för driften under den tid som luktsanering krävs.
 
Vi utför försäkringsuppdrag åt de flesta försäkringsbolag på Åland.
Ta alltid kontakt med Ditt försäkringsbolag för att se om Din skada är ersättningsberättigad.
I många fall är det ett försäkringsärende beroende på uppkomstens ursprung!
 
Vill Du att vi skall göra en opartisk besiktning/bedömning av skadan så gör vi naturligtvis detta mot en mycket låg avgift.