ed18e_slide.jpgbild-2-forsok-2.jpgNamnlös.jpg

Var och när?

LUFTRENING kan behövas i många miljöer som skolor, daghem, kontor och inom vården. Också i hem kan luftrening underlätta, speciellt för personer med allergier och astma, eller om huset har fukt- och mögelskador. Ett aggregat som renar luften installeras oftast permanent. Det finns även aggregat för ventilationskanaler.
 
LUKTSANERING behövs ofta i soprum, offentliga toaletter, vindar och krypgrunder. Också hotellrum och hytter ombord på fartyg kan tidvis vara i behov av luktsanering. Efter en brand kan röklukt saneras med aggregat från oss. Aggregat som sanerar lukt kan användas både för kortare perioder eller installeras permanent.
 
 

 

Välkommen till O3RENT

REN LUFT inomhus är viktigt för både trivseln och hälsan men är dessvärre ingen självklarhet.
Obehaglig och dålig lukt förekommer ofta och inomhusluften kan innehålla bland annat mögelpartiklar, bakterier och virus som kan leda till olika hälsoproblem.
Tyvärr förbiser man ofta betydelsen av ren inomhusluft eftersom eventuella hälsoproblem kommer smygande efter att man utsatts för exempelvis mögelhaltig luft under en längre tid.
 
NU FINNS hjälpen nära! Företaget O3RENT hyr ut eller säljer ett urval av aggregat för både luftrening och sanering av lukter på Åland. Vi samarbetar med företagen Swema Trading och BioZone i Sverige och är återförsäljare/uthyrare av deras produkter. Vi installerar aggregaten och sköter löpande underhåll.
 
TYPEN AV AGGREGAT väljs efter behovet. En del installeras permanent, andra för en viss tidsperiod. En del passar för offentliga miljöer, andra för privata bostäder.
 
VI UNDVIKER att dricka förorenat vatten – det borde vara lika självklart att luften vi andas är frisk och ren. Kontakta O3RENt redan i dag!


"Vi använder ofta BioZones produkter vid sanering av brandrökskada med mycket bra resultat. BioZone fungerar också mycket bra mot cigarettrök och mögellukt efter fuktskada" 
Dick Grip, UFS AB Uppsala.